www.Konsten att leva .se

Välkommen!

Jolande Broeders

Bild på Jolande

Jag heter Jolande Broeders. Jag är 59 år och bor sedan 15 år i Sverige. För några månader sedan flyttade jag, och min mottagning, från Växjö-trakten till Lotorp, nära Norrköping.

När jag för länge sedan började läsa till sjuksköterska i Nederländerna saknade jag en helhetssyn inom vården, och började då söka efter behandlingsformer där jag skulle trivas mer och med och i vilka jag skulle kunna känna igen min egen syn på människor, nämligen som en helhet av kropp, sinne och själ.

I mitt sökande mötte jag olika former av meditation, yoga, aikido och dans, vilka jag utövade i många år. På min väg mötte jag också sjukdom som gjorde att jag blev bekant med fler olika helhetssyn inom t.ex. antroposofi, homeopati och gestalt terapi. Jag gick olika kurser och utbildningar i personlig utvecklande, hälsa och skapande. Jag har lärt mig mycket av de processer jag har gått igenom. Kunskapen blev min egen genom att känna det i kropp och själ.

Att vara frisk är så mycket mer än att vara fri från sjukdom eller symptom. Att vara frisk är att vara i harmoni med sin kropp, sitt sinne och sin själ. Att vara i balans på alla nivåer är en konst, konsten att leva.

Jag hjälper dig gärna med att hitta och skapa den balans och tar hänsyn till eventuella behov av din kropp, ditt sinne och din själ

Verktyg/behandlingsmetoder jag använder mig av är Healing Touch och Bonitologi.

I båda behandlingsformerna har jag nytta av min medicinska bakgrund som sjuksköterska. Tillsammans med dig tittar jag vad det är just du behöver för att öka ditt välbefinnande.

Sedan februari 2012 är jag också mindfulness-instruktör. Jag organiserar prova-på mindfulness-dagar och erbjuder skräddarsydda program för grupper och företag.

Jag är återförsäljare för: Holistic, Helhetshälsa, Aroma creative, Alpha Plus och Vital Body & Soul AB

Månadens produkt på Vitamera